Sâm-tshûng-yen

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sâm-tshûng-yen

Sâm-tshûng-yen he Ngi̍t-pún Khiûn-ki Thi-fông chui tshit-phu ke yit-ke yen, lâu tó-song khì-thâ ńg-yen tsiap-yòng fe̍t kak-nui hói-vân tsa-mong, mien-tsit 5,776.44 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,863,815-ngìn.