Negeri Sembilan

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sêm-mî-làn-chû)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Negeri Sembilan.

Negeri Sembilan (Mâ-lòi-ngî: Negeri Sembilan), chhai Mâ-lòi-ngî chhiu-he "kiú-ke chû" ke yi-sṳ, he Mâ-lòi-sî-â vi-yî Mâ-lòi Pan-tó sî-ngan ke yit-ke chû-su̍k. Negeri Sembilan sú-fú he Seremban. Seremban yu miàng "-sàng". Chû vòng-kiûng só-chhai-thi vi-yî Seri Menanti. Negeri Sembilan ke kiûn-chú pûn chhṳ̂n-vi chui-kô thúng-chhṳ-chá.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yun-sû[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chú-yeu sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Mî-sṳ̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]