Sêm-mî-làn-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sêm-mî-làn-chû.

Sêm-mî-làn-chû (森美蘭, Mâ-lòi-ngî: Negeri Sembilan), chhai Mâ-lòi-ngî chhiu-he "kiú-ke chû" ke yi-sṳ, he Mâ-lòi-sî-â vi-yî Mâ-lòi Pan-tó sî-ngan ke yit-ke chû-su̍k. Sêm-mî-làn-chû sú-fú he Fû-yûng. Fû-yûng-sṳ yu miàng "-sàng". Chû vòng-kiûng só-chhai-thi vi-yî Sṳ̀n-ôn-chhṳ̀. Sêm-mî-làn-chû ke kiûn-chú pûn chhṳ̂n-vi chui-kô thúng-chhṳ-chá.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Yun-sû[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chú-yeu sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Mî-sṳ̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]