Sên-chi Thai-chan

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sên-khiù thai-chan)
跳至導覽 跳至搜尋
Star Wars Logo.svg
Star Wars ke phiêu-chì
Chhóng-chho-cháGeorge Lucas
Chui-chhû chok-phínStar Wars (1977)
Chhut-pán-vu̍t
Séu-sotList of novels
Màn-va̍kList of comics
Yáng-sṳ
Thien-yángSaga:

Anthology films:

 • Rogue One (2016)
 • Untitled Han Solo Anthology film (2018)[1]
 • Untitled Anthology film (2020)[1]

Animated:

Thien-sṳ yáng-si̍pCanon:
 • The Clone Wars (2008–14)
 • Rebels (2014–present)
 • Legends:

  TV Specials:

  Yù-hi
  Thien-chṳ́ yù-hiList of video games
  Yîm-chhiong
  Kóng-pô-khia̍kStar Wars
  Ngièn-chhóng yîm-lo̍kMusic of Star Wars
  Chû-piên
  Nguàn-khí* Action figures
 • Die-casts and model toys
 • Chess and soldiers
 • Other
 • Chú-thì kûng-yèn* Star Tours
 • Jedi Training: Trials of the Temple
 • Star Tours–The Adventures Continue
 • Star Wars Land
 • Kok-thi Chûng-vùn miàng
  Chûng-koetSên-khiù Thai-chan
  Hiông-kóngSên-khiù Thai-chan
  Au-mùnSên-khiù Thai-chan
  Mâ-lòi-sî-âSên-chi Thai-chan
  Sîn-kâ-poSên-chi Thai-chan
  Thòi-vânSên-chi Thai-chan

  Star Wars (Thòi-vân: Sên-chi Thai-chan, chûng-vùn khó kién-chhṳ̂n "Sên Chan"), he Mî-koet thô-yên kiâm-phiên-khia̍k George Lucas só kèu sṳ̂ phok-ngiap ke yit-hì-lie̍t khô fam thien-yáng. Thùng-sṳ̀ “ Sên-khiù thai-chan ” ya-he kâi hì lie̍t thien-yáng chui-chó phok-ngiap sông-yàng ke thi-si chông ku-sṳ ke ngièn-sṳ́ phién miàng.

  Chhiùng 1970-ngièn thoi ma̍t to 1980-ngièn thoi, lû khà sṳ̂ chhut phín liáu Star Wars sâm-phu khiuk. Kì chên sot mìn thi-yit phu sên chan (thi-si phu khiuk) ke ngìn-vu̍t khi̍p ku-sṳ he chhâm cheu Ngit-pún thô yên Het Chhe̍t-mìn ke Chan-koet Yîn-hò (隠し砦の三悪人) só chhóng-chok yì sṳ̀n; ngièn sâm-phu khiuk yî Ngi-chan Yîn-tet thai-chan vì ka kèu pin yùng ngi̍p Mî-koet sî-phu phién khi̍p Ngit-pún vú sṳ tô khia̍k ke chiet-cheu; 藴 hâm liáu thai khûng mo hiám, Hî-lia̍p sṳ̀n-fa ke thai sṳ yâ chṳ-chok. Yáng-phién chûng só thi̍t-phe̍t sṳ́-yung ke thi̍t háu chhiùng chhṳ́ thin-ngi pin kói-pien liáu thai khûng khô fam phién ke vi-lòi fat-chán.

  1990-ngièn thoi ma̍t kî yî kok kie yeu-khiù yu phok-ngiap liáu ngièn sâm-phu khiuk chṳ̂-chhièn ke ku-sṳ, yu kiàu “ sên chan chhièn chhòn ”. Thùng-sṳ̀ kì pá chui-chhû ke sâm-phu khiuk kói vì liuk phu hì lie̍t ke thi-si, ńg, liuk si̍p, pin chiông chui-chó ke thi-si si̍p kói-miàng vì Star Wars: Episode IV – A New Hope. 2012-ngièn 10-ngie̍t, Fà-thi̍t thit sṳ nì Kûng-sṳ̂ yî 40.5 yi Mî-ngièn Sû-kèu lû khà sṳ̂ yáng ngia̍p, thit sṳ nì Kûng-sṳ̂ yi̍t siên-pu chṳ-chok sên chan sîn chok sâm-phu khiuk, thi-chhit phu thien-yáng chiông chhai Yîn-koet phok-ngiap, yi thin yî 2015-ngièn sông-yàng [2].

  Kâi phién mèu-siá chhai hàn kiú yî-chhièn ke yit-ke yèu yén ke Ngiùn-hò-hì, kiên fu chang-ngi sṳ́-miang kám ke chhie̍t thi vú sṳ lâu Ti-koet sià-ok het-am sṳ-li̍t chok-chan ke ku-sṳ. Chhie̍t thi vú sṳ he yit-khiùn yû chho̍k fî fàm thiên fù ke ngìn, kîn yù kok-chúng si sién, kì-têu chhai yu ngièn chit khôi-sṳ́ chiap-su ngiàm kak thi̍t-sû hiun-lièn, khì chûng chṳ́ he ngin-sṳt fò sṳ́-yung “ngièn li̍t” (Force). Hiun-lièn yû su ke chhie̍t thi vú sṳ yû khi̍t khiòng ke yi chṳ li̍t cho-tet sṳ́-yung mò só put chhai ke “ ngièn li̍t ” lòi vì-fu ngiùn hò kiên ke fò-phìn. Pí-yì, khúng-chṳ yi chṳ kha ngio̍k ngìn ke sṳ̂-sióng, sṳm-chṳ cho-tet yi kám chiông-yeu fat-sâng ke sṳ-chhìn, só-yî chhie̍t thi vú sṳ yû chho̍k fî fàm ke chan téu nèn-li̍t.

  1. 1.0 1.1 Kit, Borys. "'Star Wars' Han Solo Spinoff In the Works With 'Lego Movie' Directors (Exclusive)". The Hollywood Reporter. Prometheus Global Media. July 7, 2015 chhà-khon. 
  2. "Star Wars: Episode VII to be filmed in UK". BBC. 2013-05-11. 2013-05-12 chhà-khon.