Sî Cape-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
Sî Khôi-phú-sén.

Sî Khôi-phú-sén (Yîn-ngî: Western Cape; Nàm-fî Hò-làn-ngî:Wes-Kaap) he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 129,370 phìn-fông kûng-lî, 2001-ngièn ngìn-khiéu 4,524,335-ngìn. Sú-fú Cape Town.


Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sî Khôi-phú-sén.


Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]