Sîn--kô-yèn-sṳ Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi

Shin-Kōenji Chhàm / Sîn--kô-yèn-sṳ Chhàm位於東京都杉並區高圓寺南二丁目的東京地下鐵丸之內線之車站。車站編號為M-03