Sîn-phû Chhàm (Sîn-pet-sṳ)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

邇篇文章講嘅係臺北捷運嘅新埔站。想尋共樣用白話字嘅名嘅車站,看下“Sîn-phû Chhàm

Sîn-phû Chhàm

Sîn-phû Chhàm (新埔站) vi-yî Thòi-vân Sîn-pet-sṳ Pán-khièu-khî, vì Thòi-pet Chhia̍p-yun Pán-nàm Sien (Pán-khièu Sien) ke chhia̍p-yun chhâ-chhàm .

Chhâ chhàm khói yeu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ chhàm chû piên[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn khiûn chhâ chhàm[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]