Sîn-phû Chhâ-theù (Mèu-li̍t-yen)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

邇篇文章講嘅係海岸線嘅鐵路車站。想尋共樣用白話字嘅名嘅車站,看下“Sîn-phû Chhàm

Sîn-phû Chhâ-theù

Sîn-phû Chhâ-theù (新埔車頭), yu hêm-cho Sîn-phû Chhâ-chhàm (新埔車站), vi-yî Thòi-vân Mèu-li̍t-yen Thûng-sêu-chṳ́n, vì Thòi-vân Thiet-lu Kón-lî-khiu̍k Hói-ngan-sien.

Chhâ chhàm khói yeu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ chhàm chû piên[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn khiûn chhâ chhàm[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]