Sûng-kú Lô-siên

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sûng-kú Lô-siên.

Sûng-kú Lô-siên (Nucleic acid double helix) yù lióng-thiàu Lô-siên Khiuk-sien fu-siông chhàn-lau yì-yèn hàng-sṳ̀n. Chui sòng-kien ke Sûng-kú Lô-siên he péu-hien sâng-thai vì-chhòn ke Thot-yong Fu̍t-thông Fu̍t-son.