Slovakia-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sṳ̂-lo̍k-phat-khiet-ngî thi-khî.

Sṳ̂-lo̍k-phat-khiet-ngî (Slovenský jazyk / Slovenčina) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne Sṳ̂-là-fû Ngî-chhu̍k Sî Sṳ̂-là-fû Ngî-kî, thùng Pô-làn-ngî lâu Chhia̍p-khiet-ngî yî-khi̍p Sò-pu-ngî siông-khiun, thi̍t-phe̍t he lâu Chhia̍p-khiet-ngî ke sṳ́-yung-chá cho-tet mò chong-ngoi ke kâu-liù. Sṳ̂-lo̍k-phat-khiet-ngî chú-yeu sṳ́-yung chhai Sṳ̂-lo̍k-phat-khiet.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[編寫 | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[編寫 | 編寫原始碼]

Sṳ-mû[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fap[編寫 | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Slovakia-ngî Wikipedia