Saint-Alexis-des-Monts, Québec

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Saint-Alexis-des-Monts, Québec.
Saint-Alexis-des-Monts, Québec.

Saint-Alexis-des-Monts he Québec-sén Mauricie Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1865-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 1,135.80 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 3,046-ngìn (2011-ngièn). Fap-ngî sṳ́-yung-chá cham 97.7%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]