Sainte-Luce, Quebec

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sainte-Luce, Quebec.
Sainte-Luce, Quebec.

Sainte-Luce, Quebec he Québec-sén Bas-Saint-Laurent ke sàng-chṳ́n, 1835-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 71.90 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 2,851-ngìn (2011-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]