Siak-khiet-kau

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Siak-khiet-kau he 16 sṳ-ki sṳ̀ yin-thu phòng-châ-phú thi-khî Sikh Gurus chhóng-li̍p ke chûng-kau, chui-chhû he vi thiàu-fò yin-thu-kauyî-sṳ̂-làn-kau ke chhûng-thu̍t. than-he heu-lòi siak-khiet-kau pien-sṳ̀n yit-ke song-vú ke chûng-kau. Adi Granth he siak-khiet-kau ke kîn-tién.