Soi-ha-tshu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Soi-ha-chhu̍k

Soi-ha-tshu̍k fe̍t-tsá Saisiyat-chhu̍k (賽夏) he Thòi-vàn Ngièn-chhu-mìn‎, fûn-phu tshai Mèu-li̍t-yen, Sîn-tsuk-yen tén-tén yen kin-nui, ngìn-khiéu thai-yok ńg-tshiên sâm-pak ngìn.