Sung Yîn-chûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Sung Yîn-chûng

Sung Yîn-chûng (宋英宗, 1032-ngièn 2-ngie̍t 16-ngit —— 1067-ngièn 1-ngie̍t 25-ngit), miàng Chheu Su (趙曙), he Sung-chhèu ke thi 5 chak fòng-ti. Kì chhai 1063-ngièn 5-ngie̍t 1-ngit chṳ 1067-ngièn 1-ngie̍t 25-ngit chhai-vi, lûng-chúng chhai-vi 3-ngièn 269-ngit, sṳ-ho Hién-vùn-suk-vû-siên-hau-fòng-ti (憲文肅武宣孝皇帝).