Tân-fu̍t Se-pâu

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tân-fu̍t Se-pâu.

Tân-fu̍t Se-pâu (Monocyte) he Ngìn-thí Miên-yi̍t Hì thúng chûng yit-chúng Pha̍k Se-pâu.