Tái-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tai-tshu̍k)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Tái-chhu̍k (傣族) he Chûng-koet yit-ke Séu-su mìn-chhu̍k .