Tet-tó-yen

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Tet-tó-yen

Tet-tó-yen he Ngi̍t-pún Si-koet sî-pet-phu ke yit-ke yen, lâu tó-song khì-thâ si-yen tsiap-yòng fe̍t kak-nui hói-vân tsa-mong, mien-tsit 4,144.95 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 824,108-ngìn.