Thèu-fun-tsṳ́n

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Thèu-fun-tsṳ́n

Thèu-fun-tsṳ́n he Thòi-vân Mèu-li̍t-yen pet-phu ke yit-ke tsṳ́n, Mèu-li̍t tshung-yeu sàng-tsṳ́n tsṳ̂-yit, sî-lìn Tsuk-nàm-tsṳ́n, nàm tsiap Cho-khièu-hiông, Sâm-vân-hiông, tûng tsiap Sîn-tsuk-yen, pet tsiap Sîn-tsuk-sṳ khi̍p Pó-sân-hiông, tshú-yî chûng-kóng-hâi chûng-yù hò-kuk thi-khî. Khiun-ngièn lòi ngìn-khiéu khuai-suk tsen-kâ, tshṳ 2004-ngièn sâm-ngie̍t hí, yí-kîn sṳ̀n-vì Mèu-li̍t-yen ngìn-khiéu tsui-tô ke hàng-tsṳn-khî.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編輯原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編輯原始碼]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[編寫 | 編輯原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編輯原始碼]

Kîn-tsi[編寫 | 編輯原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編輯原始碼]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[編寫 | 編輯原始碼]

Tsṳn-tshṳ[編寫 | 編輯原始碼]

Tshâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編輯原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編輯原始碼]