Thòi-19-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Thòi-19-sien sén-tho Chông-fa-yen Chông-fa-sṳThòi-nàm-yen Yún-không-sṳ

Thòi-19-sien khiung-yû tsṳ̂-sien 1-thiàu. phiên-vì sén-tho.

kîn-ko yen-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]