Thòi-vân Chhîn-chhèu sṳ̀-thoi

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhîn-chhèu thúng-chhṳ sṳ̀-thoi ke Thòi-vân

Chhîn-chhèu thúng-chhṳ sṳ̀-thoi he 1683-ngièn chṳ 1895-ngièn chṳ̂-kiên Thòi-vân pûn Chhîn-chhèu thúng-chhṳ ke sṳ̀-khì.

1683-ngièn, Tûng-nèn-koet pûn Chhîn-chhèu me̍t-mòng, kói sṳ̀n Fuk-kien-sén Thòi-hà-tho (臺廈道) ke Thòi-vân-fú (臺灣府).

1884-ngièn, Chhîn-chhèu chiông Thòi-vân-fú kói sṳ̀n Thòi-vân-sén.

1895-ngièn, Chhîn-chhèu chhai Kap-ńg Chan-châng (甲午戰爭) pûn Ngi̍t-pún chan-phai, kot-ngiong Thòi-vân pûn Ngi̍t-pún. Chhîn-chhèu ke Thòi-vân-sén chún-tuk (總督) Thông Kín-sûng (唐景崧) siên-pu Thòi-vân thot-lì Chhîn-chhèu thu̍k-li̍p, sṳ̀n-li̍p Thòi-vân Mìn-chú-koet. Thùng yit ngièn, Ngi̍t-pún phai pîn me̍t-mòng Thòi-vân.