Dalmatia

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tha̍t-mâ-thai)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tha̍t-mâ-thai.
Flag of the Kingdom of Dalmatia.svg

Tha̍t-mâ-thai (Yîn-ngî: Dalmatia, Khiet-lò-thi-â-ngî: Dalmacija) chhai Khiet-lò-thi-â nàm-phu, Â-tet-lî-â Hói tûng-ngan ke thi-khî, tûng chiap Pô-sṳ-nì-â lâu Het-set-kô-vì-ná.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]