Tha̍t-ngu-tshu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tha̍t-ngu-chhu̍k

Tha̍t-ngu-tshu̍k fe̍t-tsá Tao-chhu̍k (達悟) he Thòi-vàn Ngièn-chhu-mìn‎, fûn-phu tshai Làn-yí, Thòi-tûng-yen tén-tén yen kin-nui, ngìn-khiéu thai-yok ńg-tshiên sâm-pak ngìn.