Thai-ôn Chhàm (Thòi-pet-sṳ)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

邇篇文章講嘅係臺北捷運嘅大安站。想尋共樣用白話字嘅名嘅車站,看下“Thai-ôn Chhàm

Thai-ôn Chhàm

Thai-ôn Chhàm (大安站) vi-yî Thòi-vân Thòi-pet-sṳ Thai-ôn-khî, vì Thòi-pet Chhia̍p-yun Thâm-súi Sin-ngi sien (Sin-ngi Sien) ke chhia̍p-yun chhâ-chhàm lâu Vùn-fù Sien (Vùn-sân Sien) .

Chhâ chhàm khói yeu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ chhàm chû piên[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn khiûn chhâ chhàm[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]