Thai-ôn Chhâ-theù (Thòi-chûng Sien)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

邇篇文章講嘅係臺中線嘅鐵路車站。想尋共樣用白話字嘅名嘅車站,看下“Thai-ôn Chhàm

Thai-ôn Chhâ-theù

Thai-ôn Chhâ-theù (泰安車頭), yu hêm-cho Thai-ôn Chhâ-chhàm (泰安車站), vi-yî Thòi-vân Thòi-chûng-sṳ Heu-lî-khî, vì Thòi-vân Thiet-lu Kón-lî-khiu̍k Thòi-chûng Sien.

Chhâ chhàm khói yeu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ chhàm chû piên[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn khiûn chhâ chhàm[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]