Then Kâ-fà

Chhiùng Wikipedia lòi

Then Kâ-fà (鄧佳華, 1994-ngièn 6-ngie̍t 4-ngit –  ) he Thòi-vân mióng-lu châng-ngi ngìn-vu̍t. thi̍t-chṳ̂n he thut-thèu, ngà-sa-sa-è lâu chhṳ-lien. Yî “FBI Soi-kô” (FBI帥哥) ke miàng-ngi.