Tiâu-tshí-yen

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Tiâu-tshí-yen

Tiâu-tshí-yen he Ngi̍t-pún Chûng-koet Thi-fông chui sî-phu ke yit-ke yen, lâu tó-song khì-thâ ńg-yen tsiap-yòng fe̍t kak-nui hói-vân tsa-mong, mien-tsit 3,507.19 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 618,727-ngìn.