Chêu-siên-chhu̍k

從Wikipedia來
(重定向自Tsêu-siên-tshu̍k
跳轉到: 導航搜尋

Chêu-siên-chhu̍k (朝鮮族, Chêu-siên-ngî: 조선족) he Tûng-Â chú-yeu mìn-chhu̍k chṳ̂-yit. Chêu-siên-chhu̍k chú-yeu fûn-phu chhai Chêu-siên Pan-tó ke Pet-Hòn lâu Nàm-Hòn, Chûng-koet lâu Ngò-lò-sṳ̂ yén-tûng thi-khî yî-khi̍p Ngit-pún tén-tén sṳ-kie kok-thi. Chhai Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet kin-nui ke Chêu-siên-chhu̍k he Chûng-koet ke yit-ke Séu-su mìn-chhu̍k.