Tshòn-fì Yâ-lu-sat-lâng Yun-thung

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Tshòn-fì Yâ-lu-sat-lâng Yun-thung he Chûng-koet kau-fi só yû ke yi-siong, muk-tit he yeu nú-li̍t tshòn fuk-yîm pûn Chûng-koet piên-kie tsṳ̂ Fu̍t-kau, Yin-thu-kau, lâu Islam-kau ke lìn-koet. Tshòn-fì Yâ-lu-sat-lâng Yun-thung muk-phêu he yeu tsṳ-séu tshâi-phai tshut sṳ̍p-van tshòn-kau-sṳ yèn kú-ló mo-yi thûng-tho ke Sṳ̂-tshù tsṳ̂-lu, tshiùng Chûng-koet to thi-tsûng-hói.

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]