Nagasaki-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tshòng-khì-yen)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tshòng-khì-yen

Tshòng-khì-yen he Ngi̍t-pún Kiú-chiu sî-phu ke yit-ke yen, lâu tó-song khì-thâ liuk-yen tsiap-yòng fe̍t kak-nui hói-vân tsa-mong, mien-tsit 4,092.80 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,516,536-ngìn.