Tshṳ-tshṳ-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Tshṳ-tshṳ-chû (自治州) , hàng-tsṳn khî-va̍k miàng-tshṳ̂n. tshai Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet kin-nui, tshṳ-tshṳ-chû he mìn-tshu̍k tshṳ-tshṳ thi-fông. 2003-ngièn ma̍t-khì, Chûng-koet Thai-liu̍k khiung-yû sâm-sṳ̍p ke Tshṳ-tshṳ-chû.