Vî-liâm Lùn-khìm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Vî-liâm Lùn-khìm.

Vî-liâm Lùn-khìm (Tet-ngî: Wilhelm Röntgen, 1845-ngièn 3-ngie̍t 27-ngit - 1923-ngièn 2-ngie̍t 10-ngit), Tet-koet Vu̍t-lî ho̍k-kâ.

1895-ngièn 11-ngie̍t 8-ngit, chhai Tet-koet Vì-ngì-tshṳ-páu Thai-ho̍k chin-hàng yîm-khi̍t sa-sien ke sṳ̍t-ngiam sṳ̀, kôn-chhat to piong-chhai sa-sien-kón fu-khiûn thû-yû Chhiâng-â-pha̍k sôn-pi ke phîn-sông fat-chhut ke mì-kông, chui-heu kì khok-sin liá he yit-chúng sîn sa-sien. Yû-ngìn thì-ngi chiông kì fat-hien ke sîn sa-sien thin-miàng vì “Lùn-khìm Sa-sien ”, Lùn-khìm Sa-sien chhṳ̀ -yung “X Sa-sien” liá yit miàng-chhṳ̂n, sán sâng X Sa-sien ke kî-hi ham-cho X Sa-sien-kî. Lùn-khìm ke miàng-sṳ Yîn-vùn yit pân siá vì Roentgen (tet-vùn miàng-sṳ Röntgen ke nang yit-chúng piâng-fap). 1901-ngièn, sú-kài Nok-pi-ngì Chióng pân-fat, Lùn-khìm tet-to Nok-pi-ngì Vu̍t-lî-ho̍k Chióng.

Sâng-phìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

X Sa-sien ke fat-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

yáng hióng lâu yùng-yî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]