Vòng Kâ-ngì

Chhiùng Wikipedia lòi
Vòng Kâ-ngì
Chhut-se-ngit 1994-ngièn 3-ngie̍t 28-ngit Edit this on Wikidata (30-se)
Chhut-se-thi Hiông-kóng Edit this on Wikidata
Pún-miàng 왕가이、​王嘉爾
Koet-sit Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Edit this on Wikidata
voi kóng Ye̍t-ngî, Hòn-koet-ngî, Yîn-ngî, 現代標準漢語, Fap-ngî Edit this on Wikidata
Mû-káu 美國國際學校 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 舞者, Kô-sú, 饒舌歌手, 電視演員, 錄音藝術家, 唱片騎師製作人, 導演 Edit this on Wikidata
Fûng-kak 韓國流行音樂, 搖滾 Edit this on Wikidata

Vòng Kâ-ngì (王嘉爾Yîn-vùn miàng: Jackson Wang, 1994-ngièn 3-ngie̍t 28-ngit –  ) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Hiông-kóng thi̍t-phe̍t hàng-chṳn khî ke kô-sú.

Kîn-li̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kì yî 1994-ngièn 3-ngie̍t 28-ngit yî Hiông-kóng chhut-se.

Thien-sṳ-khia̍k ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thien-yáng ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîm-ngo̍k thi̍t-si̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • 2019-ngièn: 《MIRRORS》
  • 2022-ngièn:《LOST&FOND 》
  • 2022-ngièn:《MAGIC MAN》

Yîm-lo̍k ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • 2017-ngièn: 《Papillon》
  • 2017-ngièn: 《拜託了冰箱》
  • 2021-ngièn: 《Drive You Home》

Chong Koet-yùng chû-ngièn ki-ngiam[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tet-chióng miàng-khiuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-kiok lâu chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Jackson Wang siông-koân ke tóng-on.