Vryheid

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Vryheid.

Vryheid he Nàm-fî tûng-phu ke sàng-chṳ́n, KwaZulu-Natal-sén fu-chit kón-hot, khî-lì Durban yok 313 kûng-lî. mien-chit 48.71 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 47,365-ngìn. Ngìn-khiéu me̍t-thu mî-chak phìn-fông kûng-lî 970-ngìn. 1884-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chúng-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Dutch Reformed Church, Vryheid, South Africa.jpg

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]