Yìn-oi-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Yìn-oi-khî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"仁愛區" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Yìn-oi-khî

Yìn-oi-khî(仁愛區)  tu yî Thòi-vân Kî-lùng-sṳ ke tûng-ông vi-só, pet-mien Kî-lùng-kóng. ke-khî thai phu-fun he sṳ-khî só-tshai.

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]