Yì-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Yî-tshu̍k)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Liá-piên "Yì-chhu̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"彝族" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Yì-chhu̍k

Yì-chhu̍k he Chûng-koet yit-ke séu-su mìn-chhu̍k .