Indium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Yîn)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Yîn

Yîn (銦) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì In, ngièn-tsṳ́ su-muk he 49, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi si-sṳ̍p-kiú vi.