Yông-muì-khî

從Wikipedia來
(重定向自Yông-muì-sṳ
跳轉到: 導航搜尋
檔案:Tyu-09cg.jpg
Yòng-mòi-sṳ
Yòng-mòi-sṳ

Yông-muì-sṳ fe̍t-tsá Yòng-môi-sṳ (楊梅市 ) he Thòi-vân Thò-yèn-yen sî-phu ke yit-ke sṳ.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Kîn-tsi[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[編寫]

Tsṳn-tshṳ[編寫]

Tshâm-kháu vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]