Yû Sṳ̀n chṳ̂ Sa̍t-ma ke Nàm-e-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Yû Sṳ̀n chṳ̂ Sa̍t-ma ke Nàm-e-ngìn
Phiên-khia̍kSakurai Takeharu
Thô-yênTsutsumi Yukihiko
Chú-yênMukai Osamu
Chṳ-chok koet-kâNgi̍t-pún Ngi̍t-pún
Ngî-ngiènNgit-ngî
Si̍p-sú10-si̍p
Chhòng-thu54 fûn-chûng
Chṳ-chok
Ngoi-kínNgi̍t-pún Ngi̍t-pún
Phi-yîm
Sú-pô phîn-thoTBS
Pô-chhut koet-kâNgi̍t-pún Ngi̍t-pún
Pô-chhut ngit-khì2016-ngièn 7-ngie̍t 8-ngit  (2016-07-08)-2016-ngièn 9-ngie̍t 9-ngit  (2016-09-09)
Koet-chi chiet-muk miàng-sṳ
Kóng-ÀuSṳ̀n chṳ̂ Sa̍t

Yû Sṳ̀n chṳ̂ Sa̍t-ma ke Nàm-e-ngìn (神の舌を持つ男) he 2016-ngièn 7-ngie̍t 8-ngit chṳ 9-ngie̍t 9-ngit yî Ngit-pún TBS Thien-sṳ-thòi Kîm 22 sṳ̀-thon (22:00 - 22:54, JST) pô-chhut ke thien-sṳ lièn-sa-khia̍k, chúng-khiung 10 si̍p, yù Mukai Osamu chú-yên[1], chhṳ́ khia̍k vì thô-yên Thî Hen-ngièn sâng-chhṳ̂n kèu-sṳ̂ 20-ngièn ke chok-phín[1], liá khia̍k vì thô-yên Tsutsumi Yukihiko sâng-mìn kèu-sṳ̂ liáu 20-ngièn ke chok-phín[1].

Thien-yáng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

RANMARU Yû Sṳ̀n chṳ̂ Sa̍t-ma ke Nàm-e-ngìn
Kàm-tokTsutsumi Yukihiko
Khia̍k-púnSakurai Takeharu (Ngit-ngî: 櫻井武晴)
Chú-yênMukai Osamu
Chhut-phínShōchiku
Sông-yàngNgi̍t-pún Ngi̍t-pún 2016-ngièn 12-ngie̍t 3-ngit
Ngî-ngiènNgit-ngî

Thien-sṳ-khia̍k chui-chûng-fì pô-chhut heu , chit-sṳ̀ tui-ngoi siên-pu kói-phiên thien-yáng-pán ke sêu-sit. Yîn-châng chang-sṳt phién-miàng RANMARU Yû Sṳ̀n chṳ̂ Sa̍t-ma ke Nàm-e-ngìn Sú-siên he Chhìm-cháu Siâm-phu̍k yî Yòng-chiú-chhòng Heu-sâng Ló-kûng Sṳ̀n-pi Ko-sṳ̂n Sṳ-khien ke Yîm-yáng hâ ke Texas-nàm Lâu Bohemia-fûng Thèu-kâ-ngiòng, Chiap-tén Oi Thiàu-chhà Mî-ngìn Chhûn-yî chṳ̂ Mì tú Lûng-chûng-tiâu Ló-fu-ngìn Kiûn-thòn Lâu Sâm-chak Hièn-chá-chhûn ke Chṳ́-chu, yù Thûi-lî-khia̍k mì lâu Kiûng-chhe̍t Hièn-chhṳ mì lâu Sṳ̀n chṳ̂ Sa̍t Chin-hàng Yit-chhòng Chṳ̂n-siông Mò-mìn ke Thai-mo-hiám! Chhièn lio̍k... Làn-yên Mien-lìm ko Lióng-pái Ko-sṳ̂n Vî-hia̍p. Kúi-tên vòng-chhièn-lu-phiên(RANMARU 神の舌を持つ男 酒蔵若旦那怪死事件の影に潛むテキサス男とボヘミアン女將、そして美人村醫者を追い詰める謎のかごめかごめ老婆軍団と三賢者の村の呪いに2サスマニアwithミヤケンとゴッドタン、ベロンチョアドベンチャー! 略して…蘭丸は二度死ぬ。鬼燈デスロード編) ko yî chhòng-chhòng, yî-chhṳ́ yî lio̍k-chhṳ̂n RANMARU Yû Sṳ̀n chṳ̂ Sa̍t-ma ke Nàm-e-ngìn chok-vì tui-ngoi fat-péu sṳ̀ ke phién-miàng, on-son yî thùng-ngièn 12-ngie̍t 3-ngit sông-yàng[2].

  1. 1.0 1.1 1.2 向井理、舌で事件解決!TBS7月スタート「神の舌を持つ男」主演(2016年4月28日)、スポニチアネックス
  2. 向井理主演ドラマ、映画化決定&ゲスト出演者発表「ブレーキの壊れたジェットコースターの様」