Kâ-nâ-thai

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Kâ-nâ-thai
Flag of Canada.svg Bigcancoat.png
Koet-khì Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Chhiùng hói-to-hói
koet-kô:Ô! Kâ-nâ-thai
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Canada-census layout.png
sú-tû Ottawa
Chui-thai sàng-sṳ Tô-lùn-tô
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Yîn-vùn, Fap-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Kâ-nâ-thai-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Chhṳ-yù Mìn-chú-chṳ
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Kîm-pi tân-vi Kâ-nâ-thai Ngièn
GDP 1.165 Van-yi
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .ca
koet-chi thien-fa khî-ho +1

Kâ-nâ-thai (Yîn-vùn: Canada) he Pet-Mî-chû chui pet-phu ke yit-ke koet-kâ, sî-tí Thai-phìn-yòng, tûng chṳ Thai-sî-yòng, pet to Pet-pên-yòng, liâng-thú chú-chông chhṳ̍t-to Pet-khi̍t. Kâ-nâ-thai tûng-pet-fông lâu Tân-ma̍k liâng-thi Kak-lìn-làn siong mong,nàm-fông khi̍p sî-pet-fông lâu Mî-koet chiap, piên-kie chhòng-tha̍t 8892 Kûng-lî, he chhiòn sṳ-kie chui chhiòn mò sat-fòng kie. Kâ-nâ-thai yù sṳ̍p-ke sén lâu sâm-ke thi-khî chû-sṳ̀n, sú-tû vi Ottawa. Mien-chit sông lòi kóng, Kâ-nâ-thai he sṳ-kie ke thi-ngi thai koet, ngìn-khiéu chúng-khiung chṳ́-yû sâm-chhiên lióng-pak van kî-mìn. Kâ-nâ-thai he yû hien-thoi kûng-ngia̍p khi̍p khô-kî súi-chún ke fat-tha̍t koet-kâ.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Liâng-thú kiu-fun[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Thí-yuk[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Kiûn-sṳ[編寫]