Lièn-ha̍p-koet

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Flag of the United Nations.svg

Lièn-ha̍p-koet he yit-ke yù tsú-khièn koet-kâ tsû-sṳ̀n ke koet-tsi tsû-tsṳt. Sṳ-kie song tshie̍t thai tô-su koet-kâ tû-he Lièn-ha̍p-koet ke sṳ̀n-yèn-koet. 1945-ngièn liuk-ngie̍t ngi-sṳ̍p-liuk ngit, ńg-sṳ̍p-yit ke tshong-sṳ́ fi-yèn koet-tsûng ke ńg-sṳ̍p ke tshôi Mî-koet Kâ-tsû Khiu-kîm-sân tshiâm-yok. 2008-ngièn vì-tsṳ́ Lièn-ha̍p-koet khiung-yû yit-pak kiú-sṳ̍p-ngi ke sṳ̀n-yèn-koet.