Nèn-tet-sṳ

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Nèn-tet-sṳ
Nèn-tet-sṳ

Nèn-tet-sṳ (宁德市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Fuk-kian-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, mien-chit yû 13,500 phìn-fông kûng-lî , sòng-chhu ngìn-khiéu 3,350,273-ngìn (2008-ngièn su-kí ).

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Ngî-ngièn[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]