Saône-et-Loire-sén

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Saône-et-Loire-sén .
Saône-et-Loire-sén Vûn-chông.
Macon - Prefecture.JPG

Saône-et-Loire-sén he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet sî-pet-phu. Su̍k-yî Burgundy Thai-khî. Chúng mien-chit 8,575 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 555,663-ngìn (2010-ngièn thúng-kie). Saône-et-Loire-sén he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫]

Chṳ̂-ngièn[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chiá-moi sàng-sṳ[編寫]