Tshiâng-hói

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Tshiâng-hói

Kông-sî he Chûng-koet ke Hàng-tsṳn-khî, vi-é tì Tshiâng-tsong Kô-ngièn tûng-pet phu. Kin-nui yû tshiòn Chûng-koet chui-thai ke nui-liu̍k Hàm-súi-fù. Sén-fi he Sî-nèn-sṳ.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hàng-tsṳn-khî[編寫]

Kîn-tsi[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Ngî-ngièn[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Tshâm-kháu Vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]