Hiông-kóng

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Hiông-kóng.
Kowloon- Hong Kong.jpg
Flag of Hong Kong.svg

Hiông-kóng he Chûng-koet só hot ke thi̍t-phe̍t hàng-chṳn khî, vi chhu Hiông-kóng-tó, Kiú-liùng pan-tó、Sîn-kie nui-liu̍k thi-khî, yî-khi̍p lióng-pak liuk-sṳ̍p-ngi ke thai-séu tó chû-sṳ̀n. Pet-phu chiap Kóng-tûng-sén, nàm-mien he Chû-hói-sṳ.

Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan heu, Hiông-kóng Kîn-chi lâu sa-fi khoai-suk fat-chán, sṳ̀n-vì "Â-chû si séu liùng" chṳ̂-yit. Hiông-kóng he Â-chû chhung-yeu ke kîm-yùng、fu̍k-vu khi̍p hòng-yun chûng-sîm.

Li̍t-sṳ́ 歷史[編寫]

香港旗。(1842年–1870年)
香港旗。(1870年–1876年)
香港旗。(1876年–1910年)
香港旗。(1910年–1941年)
香港旗。(1941年–1945年)香港日治時期
香港旗。(1945年–1959年)
香港旗。(1959年-1997年)由英國藍旗香港盾徽所組成
香港自治運動組織所使用之龍獅香港旗

Tshṳ-yèn thi-lî自然地理[編寫]

Kîn-tsi[編寫]

Tsṳn-tshṳ政治[編寫]

hàng-chṳn 政治:香港行政

Vùn-fa文化[編寫]

Heung-kong Sin-kaai hai Heung-kong Hak-ka-ngien tsut-miang ge chi-gi-thi. Sin-kaai Thaai-phu yeu haau doh Hak-ka-ngien.

Sa-fi[編寫]