Chûng-fà Mìn-koet

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chûng-fà Mìn-koet
Chûng-fà Mìn-koet ke khì-è
Chûng-fà Mìn-koet ke sṳ̍t-chi liâng-thú.

Chûng-fà Mìn-koet he 1912-ngièn Chûng-koet sṳ̀n-li̍p ke Mìn-chú Khiung-fò-koet. Hien-thoi ke Chûng-fà Mìn-koet he thúng-chhṳ Thòi-vân-tó, Phàng-fù, Kîm-mùn, Mâ-tsú-tó lâu fu-khiun ke séu-tó ke chṳn-chhṳ-thí.