Frankfurt

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Frankfurt.

Frankfurt am Main he Tet-koet Hesse-chû chui-tai ke sàng-sṳ, Tet-koet thi-ńg thai sàng-sṳ, 2012-ngièn ngìn-khiéu yok 687,775-ngìn, 2010-ngièn sṳ-khî ngìn-khiéu kû-kie vi 2,300,000-ngìn. Frankfurt-Rhine-Main Tû-fi-khî yúng-yû 5,600,000-ngìn. Frankfurt he Êu-chû thai-liu̍k sông chui-thai ke kîm-yùng chûng-sîm. 2010-ngièn yû 152-chak koet-chi ngiùn-hòng phan-sṳ-chhú chu-chhak yî Frankfurt. Frankfurt Chṳn-khèn Kâu-yi-só he sṳ-kie song chui-thai ke Chṳn-khèn Kâu-yi-só.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Lî-hàng kín-tiám[編寫]

centre thumb

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]