Kui-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Kui-chû

Kui-chû he Chûng-koet nàm-phu thi-khî ke yit-ke sén-fun, vi-é tì Yùn-kui kô-ngièn tûng-phu, sén-fi he Kui-yòng. Si-tshôn li̍t-sṳ́ yû-kiú, vu̍t-sán fûng-fu, fûng-kông mî-li.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hàng-tsṳn-khî[編寫]

Kîn-tsi[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Ngî-ngièn[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

wa.dui.xi.mu.《我喜欢你》

Tshâm-kháu Vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]