Midi-Pyrénées

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Midi-Pyrénées .
Midi-Pyrénées Khì-chì
Midi-Pyrénées
Midi-Pyrénées.

Midi-Pyrénées he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet sî-nàm-fông, pet lâu Pí-li-sṳ̀ chiap-yòng. Chúng mien-chit 45,348 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 2,865,000-ngìn (2009-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Ariège-sén, Aveyron-sén, Sông Garonne-sén, Gers-sén, Lot-sén, Sông Pyrénées-sén, Tarn-sén, Tarn-et-Garonne-sén. Khì sú-fú he Montauban.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫]

Chṳ̂-ngièn[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chiá-moi sàng-sṳ[編寫]