Sông Garonne-sén

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sông Garonne-sén .
Sông Garonne-sén Vûn-chông
Sông Garonne-sén .
Château de Laréole (Haute-Garonne, France).JPG
Toulouse Capitole Night Wikimedia Commons.jpg

Sông Garonne-sén (Fap-ngî: Haute-Garonne) he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet sî-nàm-phu. Su̍k-yî Midi-Pyrénées Thai-khî. Chúng mien-chit 6,309 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 1,202,920-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Sông Garonne-sén he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫]

Chṳ̂-ngièn[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chiá-moi sàng-sṳ[編寫]