Â-fu-hon

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Â-fu-hon
Flag of Afghanistan.svg Emblem of Afghanistan.svg
Koet-khì Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Afghanistan in its region.svg
sú-tû Khà-pu-ngì
Chui-thai sàng-sṳ Khà-pu-ngì
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Phú-sṳ̍p-thù-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Â-fu-hon-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Tsúng-thúng-chṳ
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .af
koet-chi thien-fa khî-ho +93

Â-fu-hon he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Liâng-thú kiu-fun[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Thí-yuk[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Kiûn-sṳ[編寫]